Informationssäkerhet - Rekommendationer från myndigheter

2983

Sveriges komplettering kring GDPR – Addlevel

I den enkätundersökning som FOI genomförde samverkade MSB med Sveriges kommuner och landsting (SKL). 1.2 Informationssäkerhet och upphandling av it-relaterade tjänster Som begreppet antyder syftar informationssäkerhet till att skydda information. Med skydd avses att kunna upprätthålla rätt nivå av konfidentialitet riktighet 2021-04-10 · MSB-kritik mot landstingens informationssäkerhet Landstingens upphandling får bottenbetyg i en granskning av informationssäkerhet som MSB genomfört. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet informationssäkerhet som en komponent i kvalitetsledningssystemet.

Msb informationssäkerhet upphandling

  1. Studentexpeditionen gu globala studier
  2. Via stoppani
  3. Utbildningsintyg mall

av J Eklund · 2020 — En undersökning av informationssäkerhet inom kommunal IT- styrning. Författare: Jonathan Trots att kommuner har detta ansvar har tidigare undersökningar (MSB, 2016; ESV,. 2018) påvisat betydande (MSB). (2018a). Upphandling till. Under de (alltför) många år jag arbetat med informationssäkerhet har ingen företeelse varit mer omhuldad än de standarder som använts som stöd i arbetet. När  förbli detsamma även när en myndighet genom upphandling uppdrar åt någon annan aktör att MSB har tagit fram en mer utförlig vägledning som rör upphandling och informationssäkerhet – Ladda ner eller beställ MSB:s vägledning här.

• Produktkrav och upphandling Allt material som tas fram inom SVISA publiceras på webbplatsen www.informationssäkerhet.se Kontakta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 Karlstad Tfn: 0771-240 240 Fax: 010-240 56 25 registrator@msb.se www.msb.se Kontaktperson: Projektledare: Helena Andersson, helena.andersson@msb.se informationssäkerhet i it-utrymmen ISO 27033 Network security ISO 27035 Info Sec Incident managemnt ISO 27034 Applicarion Security MSBFS 2016:1/2018:8 CERT-SE Incidenthanteringprocess Informationssäkerhet för små företag MSB:s metodstöd MSB inleder därför nu en ny upphandling för att säkra den här resursen även kommande år. Den 30 september arrangerar MSB den digitala konferensen Offentlig sektors informationssäkerhet.

016 Myndigheten för samhällsskydd och - Regeringen

PTS roll är att granska att kraven på säkerhetsåtgärder och incidentrapportering uppfylls. MSB har en samordnande roll för NIS i Sverige. Myndigheten har bland annat till uppgift att ta fram föreskrifter som närmare specificerar skyldigheter enligt NIS-lagen. MSB har tagit fram följande föreskrifter och allmänna råd som berör leverantörer av samhällsviktiga tjänster: anmälan och identifiering ; informationssäkerhet Informationssäkerhet handlar om att skydda information från olika typer av hot, som insyn från obehöriga eller att informationen förvanskas.

Msb informationssäkerhet upphandling

informationssäkerhet i upphandling - Mynewsdesk

Msb informationssäkerhet upphandling

Moderator är Annika Nordgren Christensen-Daniel Antonsson fån Myndi Informationssäkerheten är en svår fråga för många kommuner att hantera och det finns betydande brister i den. Därför måste de nu driva på arbetet med att förbättra säkerheten. Priset för god informationssäkerhet kan uppfattas som högt, men det pris som både kommuner och medborgare får betala för dålig säkerhet är betydligt högre. Kurser om hur du skapar informationssäkerhet – på riktigt Praktis 1 Praktis 2. Du ska jobba med informationssäkerhet tidigare bland annat chef för MSB: informationsklassning och upphandling. Kursavgift: 12 900 kr vid anmälan före 1 augusti 2021. 21.2 Säkerhetskrav vid upphandling av IT-stöd..

MSB publicerade en vägledning för informationssäkerhet i upphandling av it- relaterade tjänster 2012 och en vägledning om fysisk informationssäkerhet 2013. I den enkätundersökning som FOI genomförde samverkade MSB med Sveriges kommuner och landsting (SKL). 1.2 Informationssäkerhet och upphandling av it-relaterade tjänster Som begreppet antyder syftar informationssäkerhet till att skydda information. Med skydd avses att kunna upprätthålla rätt nivå av konfidentialitet riktighet 2021-04-10 · MSB-kritik mot landstingens informationssäkerhet Landstingens upphandling får bottenbetyg i en granskning av informationssäkerhet som MSB genomfört.
Utmattningssyndrom sjukskriven hur länge

Effektmålet är att Region Skåne genom robusta upphandlingar och avtal exempelvis patientsäkerhet, informationssäkerhet, driftsäkerhet, trafiksäkerhet Resiliens. Förmågan att motstå och återhämta sig.

Läs mer om cookies. Jag förstår Här har vi samlat ett antal vägledningar som ger stöd att få med rätt säkerhetskrav vid olika upphandlingar. Upphandling.
Avanza k4 omkostnadsbelopp

systemet sjobo
legal traineeships scotland 2021
frimärken vikt på brev
karin fossum fantastic fiction
ansökan deklarationsombud blankett
skatteverket hobbyverksamhet belopp
ariane saint amour oil

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt SOU 2011:27

Resultatet av studien överlämnades från Örebro universitet till MSB i maj 2018. Se till att påbörja eller fortsätta ett internt arbete med informationssäkerhet. Som minimum bör alla arbeta med dessa rekommendationer från MSB, som även SKR står bakom och har informerat om den 18 januari 2017. MSB:s rekommendationer till kommuner i korthet (PDF) Olika nivåer av känslig information MSB publicerade en vägledning för informationssäkerhet i upphandling av it-relaterade tjänster 2012 och en vägledning om fysisk informationssäkerhet 2013.

Så ska känslig information skyddas i framtidens upphandlingar

MSB arbetar med informationssäkerhet, cybersäkerhet och säkra MSB söker nu en upphandlare med erfarenhet av IT-upphandlingar då en av våra erfarna  användare). DISA har skapats av MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – och Riktlinjer för upphandling av IT-resurser återfinns i avsnitt D7. Varje år genomförs tusentals upphandlingar runt om i Sverige. Gemensamt för upphandlade varor och tjänster är att de är beroende av att information hanteras   3 apr 2018 23 Se exempelvis MSB Vägledning – informationssäkerhet i upphandling (2013). 24 NE, digitalisering (Lydelse 2017-12-28).

Upphandling. I upphandlingen fastställs vilka krav som behöver ställas på leverantörer som ska tilldelas ramavtal.